Tháp đá 01

Hoàn thiện Khu 5 Tháp đá tại Chùa Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Hoàn thiện Khu 5 Tháp đá tại Chùa Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

    Bài viết khác