Phù điêu đá các mầu

    Phù điêu quần ngựa đá vàng Tranh đầm sen đá trắng

    Công ty nhận gia công, chế tác phù điêu trên các chất liệu đá khác nhau.