Cơ sở 1: Thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Cơ sở 2: Xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

0988.223.111

Tượng tứ đại thiên vương

  • Tượng Tứ đại thiên vương đá xanh đen

    Bộ Tượng Tứ đại thiên vương bằng đá

              TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG là bốn vị Thần Tướng giỏi của Vua trời Đế Thích có nhiệm vụ giữ yên bờ cõi đất nước. Mỗi vị thần canh giữ ở các hướng khác nhau,...

    Ngày 08/ 01/ 2019

Support Online

Support Online