Bia đá

            Bia đá là một loại bia được các nghệ nhân khắc chữ lên đá – nhằm lưu giữ làm kỷ niệm hoặc di tích lịch sử nào đó. Bao gồm: Bia tự nhiên và bia nhân tạo. Bia tự nhiên được làm từ khối đá tự nhiên mang nhiều hình thù độc và lạ khác nhau. Bia tự nhiên thường được dùng làm logo Công ty hay bia di tích lịch sử. Còn bia nhân tạo là bia thay đổi hình dáng mẫu mã theo ý tưởng của con người. Bia nhân tạo được chạm khắc nhiều hoa văn và kiểu dáng đẹp mắt. Bia được sử dụng trong bia mộ, bia lăng mộ, bia đá khắc tên…
              Đá mỹ nghệ Tài Phú nhận chế tác và gia công Bia đá cho mộ đá, lăng mộ đá, các khu di tịch sử, logo Công Ty … trên Toàn Quốc. Dưới đây là những mẫu Bia Đá của Công ty chúng tôi.