Lăng mộ đá

Lăng mộ đá hay còn gọi là lăng thờ đá của khu lăng mộ đá đẹp. Bao gồm Long đình đá, Lăng đơn và lăng cánh. Một Lăng mộ đá Tài Phú thường bao gồm các hạng mục cơ bản sau: Lăng thờ (Am thờ đá), Mộ đá, Lan can đá, Cuốn thư đá, Cổng vào Lăng mộ có thể theo cột đá trụ hoặc cổng tò vò đá, Bàn lễ đá, Đèn đá trang trí, Bát hương, Lọ hoa, đôi khi còn có lầu chè và hệ thống đá lát nền.

Đặt hàng Lăng mộ đá của chúng tôi tại địa chỉ: Công ty CP sản xuất & đầu tư Tài Phú – Đồng quan, Ninh vân, Hoa lư, NB. ĐT: 0988.223.111/ 0838.223.111