Voi đá – Mẫu Voi đá 04

         VOI ĐÁ – Mẫu Voi đá – Con giống đá 4. Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Tài Phú nhận chế tác, điêu khắc, làm Voi đá đẹp trên Toàn Quốc. Dưới đây là hình ảnh Voi da của Công ty chúng tôi chế tác:

Con voi đá, voi đứng, con voi con, con giống đá

Con giong da – con voi da 04

mộ đá tròn , , , , , mẫu mộ đá đẹp