Mộ đá ba đao lá

        Mẫu mộ đá ba đao lá của Đá mỹ nghệ Tài Phú. Đây là mẫu mộ đá đẹp ba mái (hay còn gọi là mộ ba mái đá đẹp). Mẫu mộ đá có kích thước rất lớn. Với ngôi mộ này có thể thiết kế, chế tác thành mộ đôi ba mái (mộ đôi ba đao) hay mộ ba đao.

Mộ đá ba mái, mộ đá ba đao lá, mộ ba mái đá

Mo da ba dao la 

Mộ đá ba mái, mộ đá ba đao lá, mộ ba mái đá

Mo da ba dao la chụp từ phía sau

mộ đá tròn , , , , , mẫu mộ đá đẹp