Đình làng Tiên Trà – Yên Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh (Đình làng được công nhận là DI TÍCH KIẾN TRÚC MỸ THUẬT QUỐC GIA)

Đình làng Tiên Trà – Yên Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh, là Đình làng được công nhận là DI TÍCH KIẾN TRÚC MỸ THUẬT QUỐC GIA. Do công ty chúng tôi làm tư vấn, thiết kế, thi công và xây dựng. Đình được công nhận là Di tích lịch sử kiến trúc mỹ thuật Quốc Gia và nhiều sắc phong. Công ty Cổ phần SX & Đầu tư Tài Phú, nhận xây mới, tu bổ, tái tạo, bổ xung Chùa, Đình Làng, Lăng thờ, Điện thờ, Miếu thờ, Khu lăng thờ đá, Mộ đá…, khu di tích lịch sử kiến trúc đá mỹ nghệ Toàn Quốc.

mộ đá tròn , , , , , , mẫu mộ đá đẹp