Bản thiết kế PC khu lăng mộ đạo

Bản vẽ thiết kế khu lăng mộ đạo 07

Bản vẽ thiết kế Phối cảnh khu lăng mộ đạo 07

        Bản vẽ phối cảnh Khu lăng mộ đạo đá 07 có tổng diện tích là 20m2. Kích thước chiều dài 5m, chiều rộng 4m. Khu lăng mộ đạo bao gồm: Lan can đá chạm đầm sen, Cuốn thư đá chạm chữ phúc, 2 ngôi Mộ đạo 2 đao mây.

mộ đá tròn , , , mẫu mộ đá đẹp