Bậc thềm đá, Bậc tam cấp đá 2

        Bậc thềm đá, Bậc tam cấp đá 2– dùng trong kiến trúc xây dựng nhà thờ họ, đình làng, miếu thờ, điện thờ, các khu lăng mộ đá, lăng mộ đá… Hình ảnh sản phẩm như dưới đây.

Bậc thềm đá, bậc tam cấp đá, cổ bậc đá

Bac them da, bac tam cap da 02

mộ đá tròn , , , , , , , mẫu mộ đá đẹp