Cơ sở 1: Thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư
tỉnh Ninh Bình
Cơ sở 2: Xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

0988.223.111

Tượng đá la hán 01-Tổ Mã Minh

Tượng đá la hán 01-Tổ Mã Minh (Asvagosha) do Công ty Cổ phần Sản xuất & Đầu tư Tài Phú chế tác

Tượng la hán, các mẫu tượng đá la hán đẹp, tên 18 vị la hán chùa tây phương

Tượng đá la hán 01 – Tổ Mã Minh (Asvagosha)

Related post

Support Online

Support Online