Chân cột đá tại Đồng tháp 28

Tảng bồng đá cột tròn

Làm chân cột đá, tảng bồng đá cột tròn

    Bài viết khác