Chân tảng đá kê cột gỗ Nhà thờ họ đẹp Tài Phú Ninh Bình

Chân tảng đá kê cột gỗ Nhà thờ họ đẹp Tài Phú Ninh Bình – bằng Đá xanh tự nhiên, nguyên khối, mẫu chân tảng đá kê cột gỗ nhà thờ phổ biến nhất hiện nay.

Mau Chan cot da- Tang da ke cot go nha tho ho

Mau Chan cot da- Tang da ke cot go nha tho ho

Mẫu Chân cột đá kê Cột gỗ Nhà thờ họ đẹp Tài Phú

Từ khóa: mộ đá đôi , , , , mộ đá tam sơn