Tuong canh da dep – tượng cá chép bằng đá, tượng các chép vượt vũ môn bằng đá.

Tuong canh da dep - tượng cá chép bằng đá, tượng các chép vượt vũ môn bằng đá.

Tuong canh da dep – tượng cá chép bằng đá, tượng các chép vượt vũ môn bằng đá.

    Bài viết khác