Tu sửa, bổ sung Lầu Quan thế âm Bổ tác (Tượng phật bà Quan Âm cao 4.9m) tại chùa Thọ – Hà Nam

Tu sửa, bổ sung Lầu Quan thế âm Bổ tác (Tượng phật bà Quan Âm cao 4.9m) tại chùa Thọ – Hà Nam…Dưới đây là Bản thiết kế và công trường đang thi công Tu sửa Lầu Quan thế Âm Bổ Tác (tượng phật bà Quân Âm Bổ Tác bằng đá).

Tượng phật Bà Quan Thế Âm Bổ Tác

Tượng phật Bà Quan Thế Âm Bổ Tác

mộ đá tròn , , , , , , mẫu mộ đá đẹp