Mẫu Chân cột đá kê Cột gỗ Nhà thờ họ đẹp Tài Phú

Mẫu Chân cột đá kê Cột gỗ Nhà thờ họ đẹp Tài Phú – Chân cột đá giả cổ, tròn, cánh hoa được băm bạt, trạm trổ rất đều và tinh tế.

Chan cot da - Tang cot da Nha tho

Chan cot da – Tang cot da Nha tho

Từ khóa: mộ đá đôi , , , , , mộ đá tam sơn