Tảng cột đá kê cột gỗ 25

Chân cột đá

Làm chân cột đá, tảng cột đá cho nhà thờ tại Đắk nông

    Bài viết khác