Bia đá – Bia rùa đá 03

Rùa cõng bia đá, bia văn miếu, bia đá đẹp, bia rùa

Bia đá – Bia rùa đá 03 

         Mẫu bia rùa bằng đá do Đá mỹ nghệ Tài Phú chế tác cho Đình làng Tam Lộng ở Vình Phúc. Chúng tôi nhận làm bia đá, làm rùa cõng bia đá (bia rùa), bia đá tự nhiên…trên Toàn Quốc.

Từ khóa: mộ đá đôi , , , , , mộ đá tam sơn